Montaż i serwis klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji na terenie woj. lubuskiego

Poniedziałek-Sobota: 07:00 - 20:00

Pracujemy

biuro@cold-man.pl

Napisz do nas

Zadzwoń: +48 693 853 600

Kontakt telefoniczny

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku w 2024? Jakie są wymagania?

Podatnicy w Polsce mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która dotyczy wydatków poniesionych z tytułu modernizacji już istniejącego budynku. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje zakup urządzeń, materiałów budowlanych i zlecenie wykonania usług, które mają za zadanie poprawić efektywność energetyczną budynku. Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od podatku koszt zakupu i montażu klimatyzatora z funkcją grzania? Podpowiadamy!

Klimatyzacja a ulga termomodernizacyjna

Termomodernizacja już istniejącego budynku niesie ze sobą wiele korzyści, a jednocześnie wiąże się także z dosyć sporymi wydatkami. Aby zachęcić podatników do podejmowania działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków, ustawodawca przewidział możliwość odliczenia niektórych wydatków od podatku dochodowego i tym samym zmniejszenie jego wysokości.

W ramach ustawy o uldze termomodernizacyjnej sporządzono wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, na które można otrzymać ulgę.

Pełną listę znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r., z aktualizacją z 2021 i 2023 r. (Dz.U. 2018 poz. 2489, z późn. zm.).

W wykazie znajdują się między innymi takie rozwiązania jak:

  • urządzenia grzewcze,
  • instalacje solarne i fotowoltaiczne,
  • wentylacja mechaniczna,
  • materiały do ociepleń,
  • stolarka okienna i drzwiowa.

Przy czym należy pamiętać, że w przypadku rozwiązań związanych z poprawą jakości powietrza, ulga termomodernizacyjna przysługuje jedynie na instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu. Klimatyzatory nie są uwzględnione w tym wykazie.

Kiedy klimatyzator można odliczyć od ulgi termomodernizacyjnej?

Zakup i montaż klimatyzatora same w sobie nie uprawniają do otrzymania ulgi podatkowej. Z takiej opcji podatnik nie może skorzystać, jeśli klimatyzator został zakupiony, aby poprawić komfort podczas letnich upałów. Inaczej jest w przypadku klimatyzatorów z funkcją grzania. Nowoczesne urządzenia mogą stanowić dodatkowe lub jedyne źródło ogrzewania w domu. W takim można próbować odliczyć poniesione koszty od ulgi termomodernizacyjnej. Jednak, aby tak się stało, trzeba spełnić określone przez ustawodawcę warunki.

Ta kwestia została dokładniej omówiona w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2022 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.1091.2021.3.AKU). Stwierdzono w niej, że prawo do odliczenia klimatyzatora w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługuje tym podatnikom, którzy spełniają następujące kryteria:

  • zakupili klimatyzację z możliwością ogrzewania w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • wykażą związek poniesionego wydatku z wyżej wymienionym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Pamiętaj, że pozytywna interpretacja może dotyczyć jedynie konkretnej sytuacji opisanej przez podatnika.

Przykład: W budynku ogrzewanym przy użyciu instalacji gazowej, zamontowano dwa klimatyzatory o mocy 2,5 i 3,5 kW z funkcją grzania zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, żeby zmniejszyć zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym.

Rozwiązania zastosowane w powyższym przykładzie umożliwiają realizację zadań zgodnych z podstawowymi założeniami przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, czyli:

  • ulepszenie, które powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania do budynku mieszkalnego,
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Zasilanie klimatyzatora energią ze źródeł odnawialnych jest możliwe wtedy, gdy jest zbudowany jak pompa ciepła typu powietrze-powietrze lub ma wbudowaną taką pompę.

Na czym to dokładnie polega? W klimatyzatorze powinien znajdować się czynnik chłodniczy, który bierze udział w transferze energii. Po ustawieniu funkcji grzania czynnik przenosi ciepło z zewnątrz do wewnątrz budynku. Natomiast po ustawieniu funkcji chłodzenia czynnik będzie przenosił ciepło z wnętrza domu na zewnątrz. Jeśli klimatyzator działa w ten sposób, to istnieje duża szansa, że podatnik będzie mógł odliczyć koszt zakupu i montażu klimatyzatora od podatku.

Czy zdarzają się interpretacje negatywne?

Zaleca się, aby osoby, które nie są pewne, czy przysługuje im ulga termomodernizacyjna, wystąpiły o indywidualną interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Tylko w ten sposób możesz dowiedzieć się, czy ulga na zakup i montaż klimatyzacji w konkretnym przypadku faktycznie Ci przysługuje.

Jest to bardzo istotne, ponieważ zdarzały się już interpretacje negatywne. Na przykład w decyzji z 11 października 2023 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.556.2023.3.DA) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej negatywnie ocenił zapytanie o możliwość uznania montażu klimatyzatora z funkcją grzania, który zastąpił kominek na drewno, jako podstawy do przyznania ulgi termomodernizacyjnej. Właściciel próbował wykazać, że wymiana urządzenia grzewczego doprowadziła do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w uzasadnieniu swojej decyzji powołał się na wspomniany przez nas wcześniej wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wskazał, że na liście nie ma wymienionego klimatyzatora z funkcją grzania.

Na uwagę zasługuje fakt, że każda z opisanych interpretacji bazowała na innych założeniach. W pozytywnej interpretacji skupiono się na powiązaniu montażu klimatyzatorów z funkcją grzania z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W negatywnej interpretacji skupiono się wyłącznie na wykazie rozwiązań wskazanych przez ustawodawcę.

Czy warto wystąpić o indywidualną interpretację?

Zdecydowanie tak! Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, co oznacza, że dwaj inwestorzy w podobnej sytuacji mogą uzyskać dwie odmienne decyzje. W uzasadnieniu wniosku warto przywołać podobne orzeczenia Krajowej Informacji Skarbowej. W przypadku decyzji odmownej można się też odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ulga termomodernizacyjna na montaż i zakup klimatyzacji pozwala znacząco obniżyć koszty inwestycji. Taka zachęta dla inwestorów w widoczny sposób przyczynia się do ochrony środowiska. Dlatego warto wybierać urządzenia spełniające najwyższe normy efektywności energetycznej. W znalezieniu optymalnego rozwiązania pomogą Ci specjaliści z Cold-Man. Sprawdź naszą ofertę już dziś!

Komentarze są zamknięte.