Montaż i serwis klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji na terenie woj. lubuskiego

Poniedziałek-Sobota: 07:00 - 20:00

Pracujemy

biuro@cold-man.pl

Napisz do nas

Zadzwoń: +48 693 853 600

Kontakt telefoniczny

Dofinansowanie klimatyzacji i pomp ciepła 2024 — rodzaje programów i przegląd możliwości

ulga termomodernizacyjna opis

Aktualizacja 14.04.2024

Uzyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego jest często czynnikiem decydującym o tym, czy zdecydujemy się na montaż klimatyzacji i pomp ciepła. Dodatkowe fundusze pozyskiwane z rządowych i pozarządowych dotacji pozwalają w pewnym stopniu zamortyzować wydatki związane z termomodernizacją budynku. Sprawdzamy, dla kogo przygotowano programy dofinansowań, jakie istnieją rodzaje dotacji i kiedy przedsiębiorca może liczyć na wsparcie w tym zakresie.

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2024. Dofinansowanie nawet 135 tys. zł! Jakie warunki trzeba spełnić?

Rządowy program Czyste Powietrze czekają w przyszłym roku spore zmiany. Wyższe dofinansowania i waloryzacja kosztów termomodernizacji to zaledwie niektóre z nich. Przeczytaj o tym, jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć wniosek na 2024 rok!

Program Czyste Powietrze został wstępnie zainicjowany ponad 4 lata temu, we wrześniu 2018 roku. Od początku jego celem jest walka z przestarzałymi kotłami na paliwa stałe, używanymi do ogrzewania. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez światowych ekspertów, korzystanie z paliw kopalnych przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Między innymi dlatego program ma być realizowany do 2029 roku. W ciągu dekady rząd planuje przeznaczyć na Czyste Powietrze aż 103 mld zł.

Jakie zmiany czekają program Czyste Powietrze w 2024 roku?

Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze ujawnił niedawno szczegóły związane z aktualizacją zasad przyznawania dofinansowań. Kluczowe zmiany oznaczają jeszcze większe korzyści dla osób, które decydują się zrezygnować z „kopciucha” i szukają alternatyw, takich jak klimatyzatory i pompy ciepła.

Najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze 2024 to:

  • Nowe progi dochodowe;
  • Wyższa kwota dofinansowania, o którą można się ubiegać;
  • Opcja dopłaty 100% dla osób najbardziej potrzebujących;
  • Przepisy pozwalające na waloryzację kosztów przeprowadzenia termomodernizacji;
  • Powołanie gminnych doradców energetycznych, którzy mają pomagać inwestorom krok po kroku przejść przez proces zmiany.

Nowa wersja Czystego Powietrza ruszyła na początku 2023. Oznacza to, że już możesz złożyć właściwy wniosek i ubiegać się o dofinansowanie na jeszcze lepszych warunkach! 

Czyste Powietrze – zmiany w progach dochodowych

Minister Anna Moskwa potwierdziła, że z uwagi na rosnące ceny usług i produktów, zmianie ulegną progi dochodowe dla beneficjentów programu. Nowe progi dochodowe na osobę wyniosą odpowiednio:

  • w gospodarstwie wieloosobowym 1894 zł (dotychczas 1564 zł);
  • w gospodarstwie jednoosobowym 2651 zł (dotychczas 2189 zł).

Jednocześnie maksymalna kwota dotacji wzrośnie z 47 do 99 tys. zł. Dla beneficjentów programu korzystających z najwyższego wymiaru wsparcia, nowe progi wzrosną:

  • w gospodarstwie wieloosobowym 1090 zł (dotychczas 900 zł);
  • w gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł (dotychczas 1260 zł).

Minister przypomniała, że najbardziej potrzebujący będą mogli ubiegać się o prefinansowanie inwestycji do 50% jej wartości. Oznacza to, że beneficjenci otrzymają środki na opłacenie wykonawców jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem remontu. Pierwsza transza zostanie przelana w ciągu 14 dni od podpisania umowy z wykonawcą, a kolejne w ciągu 30 dni od zakończenia modernizacji.

Wyższa kwota dotacji w Czystym Powietrzu 2023-2024

Jak zapowiedział wiceprezes NFOŚiGW, beneficjenci, którzy przeprowadzą szeroko zakrojone prace modernizacyjne, będą mogli ubiegać się o wyższe dotacje. Wyjaśnił, że „jeżeli to będzie tzw. głęboka termomodernizacja […], polegająca nie tylko na wymianie okien i drzwi, ale także na dociepleniu ścian, dachu, stropodachu […], będzie można uzyskać nawet ponad 100 tys. zł„. Oprócz tego zaznaczył, że do programu mogą być kwalifikowalne koszty poniesione maksymalnie na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Istnieje duża szansa, że te zmiany w Czystym Powietrzu dobrze wpłyną na sam program, który do tej pory nie przyniósł pożądanych efektów. Od jego wprowadzenia, w zaledwie 2,4% budynków odnotowano poprawę efektywności energetycznej, a postęp w wymianie kotłów to 2,2% w ciągu trzech lat. Największym sukcesem okazało się dofinansowanie instalacji niskoemisyjnych źródeł ciepła w nowych domach, osiągając poziom 21,8%. 

Miejmy nadzieję, że aktualizacja zasad Czystego Powietrza pomoże Polakom skorzystać z ekologicznych alternatyw dla paliw kopalnych.

Ulga termomodernizacyjna — jak odliczyć pompę ciepła od podatku

Ulga termomodernizacyjna to projekt dofinansowań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który obowiązuje od stycznia 2019 roku. Wsparcie dedykowane jest w formie zwrotu poniesionych kosztów na termomodernizację domów jednorodzinnych. Ulga przeznaczona jest wyłącznie dla osoby, która jest właścicielem lub współwłaścicielem posesji, zatem nie dotyczy osób np. najmujących daną przestrzeń. Warunkiem uczestnictwa w programie jest udokumentowanie wydatków za pomocą faktury VAT. Kwota zostaje odliczona od podstawy podatku obliczenia podatku o wartość przeprowadzonej termomodernizacji.

Co ważne, z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które dopiero wznoszą budynek mieszkalny – dodatek finansowy dotyczy już ukończonych domów. Maksymalną kwotą do odliczenia jest 53000 złotych, biorąc pod uwagę wszystkie realizowane zadania modernizacji termicznej budynku lub budynków. Podatnik może odliczyć wszystkie wydatki, które są związane z przeprowadzaniem prac modernizacyjnych i jednocześnie zostały ujęte w załączniku rozporządzenia regulującego zasady przyznawania ulgi. Wykaz materiałów i urządzeń od których można odliczyć ulgę obejmuje m.in. pompy ciepła.

Inni czytali również: Dla kogo przeznaczony jest program Czyste Powietrze?

Moje Ciepło — program na rok 2024

Program Moje Ciepło to plan priorytetowy przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych. W sierpniu 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o wdrożeniu programu w roku 2022. Dofinansowania pochodzą z programu Funduszu Modernizacyjnego, będącego nowopowstałym europejskim narzędziem wsparcia w celu poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z linią polityki energetycznej UE, która stawia na rozwiązania proekologiczne i odnawialne źródła energii, pompy ciepła stanowią technologię przyszłości w kontekście ochrony klimatu. Program Moje Ciepło ma w pewnej części wspomóc budżety gospodarstw domowych angażujących się w instalację nowoczesnych pomp ciepła.

Dofinansowanie ma być zależne od warunków technicznych budynku, w tym jego stanu. Oznacza to, że z dofinansowania można skorzystać w przypadku, gdy budynek spełnia wyszczególnione wymogi zużycia kWh na rok. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 30% od wartości pompy ciepła. Maksymalnie można otrzymać 21000 złotych (dotyczy gruntowej pompy ciepła) lub 7000 złotych wsparcia (dotyczy powietrznych pomp ciepła). Z preferencyjnych stawek dofinansowania mogą skorzystać gospodarstwa posiadające Kartę Dużej Rodziny. Kwota wsparcia wyniesie wówczas nie 30, a 45% wysokości kosztów poniesionych w związku z instalacją pompy ciepła w domu.

Agroenergia — wsparcie dla rolników przy termomodernizacji

Agroenergia to nowy program dotacji i mini-pożyczek skierowany dla osób prowadzących gospodarstwa rolne. Pod koniec 2021 roku uruchomiony został nabór w kontekście pierwszego programu dofinansowań dla rolników. Dotyczy on dodatków pieniężnych w celu zrekompensowania kosztów tworzenia instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, a także pomp ciepła w zakresie pracy 10-50 kW. Druga część programu, z której środki finansowe dystrybuowane są już nie przez Wojewódzkie FOŚiGW, lecz bezpośrednio przez NFOŚiGW, dotyczą dotowania biogazowni i niewielkich elektrowni wodnych wraz z bankami energii. Z programu dofinansowań mogą skorzystać osoby posiadające na własność lub na zasadach dzierżawy nieruchomości rolne. Agroenergia skierowana jest dla posiadaczy działek rolnych o rozmiarze od 1 do 300 hektarów.

Warunkiem uzyskania zgody formalnej jest udowodnienie, że przynajmniej rok przed złożeniem wniosku zajmują się prowadzeniem danego gospodarstwa. Program obejmuje dwie formy dofinansowań. W ramach pierwszej części wsparcie finansowe wynosi maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych w zależności od mocy instalacji. Największą kwotą dofinansowania w tej części programu jest 25000 złotych, przy czym możliwe jest uzyskanie dodatku w wysokości 10000 złotych. Druga część programu obejmuje dodatek pieniężny na zasadach pożyczki wynoszącej nawet 100% kosztów związanych z termomodernizacją. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 50% tychże kosztów. Największe kwoty dotacji w drugiej części programu mogą wynieść nawet 2,5 mln złotych.

Specjalnie dla naszych klientów posiadamy gotową interpretację prawną, kwalifikującą urządzenie do udziału w programie.

Zainteresował Cię nasz artykuł? Umów się z nami na darmową konsultację!

Inni czytali również:

Przegląd jednostek z możliwością dofinansowania

Jak skorzystać z programu mój prąd 5.0

Dofinansowanie z programu moje ciepło – jak uzyskać

Bibliografia:

https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/
https://enerad.pl/aktualnosci/moje-cieplo/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/agroenergia--nowy-nabor-wnioskow	

Komentarze są zamknięte.