Montaż i serwis klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji na terenie woj. lubuskiego

Poniedziałek-Sobota: 07:00 - 20:00

Pracujemy

biuro@cold-man.pl

Napisz do nas

Zadzwoń: +48 693 853 600

Kontakt telefoniczny

Grant OZE dla budynków wielorodzinnych – najważniejsze informacje

Wiele mechanizmów wsparcia finansowego jest skierowanych do właścicieli domów jednorodzinnych lub pojedynczych mieszkań. Nie oznacza to jednak, że budynki wielorodzinne nie mogą liczyć na żadną pomoc w tym zakresie. Właściciele lub zarządcy takich obiektów mogą starać się o dotację na energię odnawialną w ramach grantu OZE. Sprawdź, na czym dokładnie polega ten mechanizm wsparcia!

Grant OZE – co to jest?

Grant OZE to narzędzie wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), które przysługuje na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii. Mechanizm został wprowadzony na mocy ustawy z 29 września 2022 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Celem tej ustawy jest realizacja działań związanych z wprowadzeniem w życie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Grant OZE prowadzony przez BGK jest skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które mogą otrzymać nawet 50% dofinansowania fotowoltaiki, pomp ciepła lub innych rozwiązań umożliwiających instalację odnawialnych źródeł energii w budynku wielorodzinnym.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania grantu OZE znajdują się w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów z centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kto może skorzystać z grantu OZE?

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy grant OZE jest skierowany do inwestora, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego. Oznacza to, że może z niego skorzystać:

 • osoba fizyczna,
 • spółdzielnia,
 • wspólnota mieszkaniowa,
 • towarzystwo budownictwa społecznego,
 • spółka prawa handlowego,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach grantu OZE? Z tej formy pomocy wyłączone są jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Na co można otrzymać środki z grantu OZE w 2024 roku?

Inwestycja w odnawialne źródła energii to doskonały sposób na poprawę efektywności energetycznej budynku. Część funduszy na ten cel można pozyskać z grantu OZE. Dofinansowanie przysługuje na:

 • zakup i montaż nowej instalacji OZE,
 • modernizację istniejącej instalacji OZE, pod warunkiem że po jej przeprowadzeniu moc systemu wzrośnie o minimum 25%.

Środki można otrzymać na wdrożenie takich rozwiązań jak:

 • elektrownie wiatrowe,
 • elektrownie wykorzystujące biomasę,
 • fotowoltaikę,
 • magazyny energii,
 • pompy ciepła,
 • kolektory słoneczne.

Inwestycja może dotyczyć jednego lub kilku wymienionych wyżej rozwiązań. Do kosztów przedsięwzięcia OZE wliczają się koszty infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania instalacji OZE.

Grant OZE – jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać grant OZE, instalacja musi wytwarzać energię na potrzeby budynku wskazanego we wniosku o dotację. Dodatkowo to ważne, aby inwestycja nie wiązała się z dużą ingerencją w lokalny ekosystem. We wniosku trzeba wykazać, że przedsięwzięcie nie wyrządzi poważnych szkód środowiskowych. Kolejne warunki, które musi spełnić inwestor, aby otrzymać dofinansowanie w ramach grantu OZE to:

 • przedsięwzięcie OZE nie zostało jeszcze rozpoczęte,
 • przedsięwzięcie spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju (kryteria horyzontalne).

Jaką kwotę wsparcia można uzyskać w ramach grantu OZE?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji grant OZE wynosi do 50% kosztów przedsięwzięcia. Co ważne, nie została określona minimalna ani maksymalna kwota grantu OZE. Do kosztów wlicza się całkowity koszt infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania instalacji OZE.

Podstawą do ustalenia wysokości kosztów są przedstawione przez inwestora faktury. Warto mieć na uwadze, że koszty wylicza się w odniesieniu do kwoty netto, czyli jeszcze przed naliczeniem podatku VAT. Kwotę bez podatku VAT należy pomnożyć przez 50%. W ten sposób dowiesz się, jaką kwotę maksymalnie możesz uzyskać w ramach grantu OZE.

Pamiętaj, że dofinansowania nie udziela się na prace, które uzyskały już inną pomoc ze środków publicznych.

Ponadto w sytuacji, gdy w budynku część powierzchni wykorzystuje się do celów innych niż mieszkaniowe, wysokość dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Na przykład: gdy w obiekcie 20% powierzchni jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, kwotę grantu OZE obliczoną zgodnie ze standardowymi regułami należy jeszcze przemnożyć przez 80%.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie z grantu OZE?

Procedura złożenia wniosku nie jest bardzo skomplikowana, jednak wymaga starannego przygotowania dokumentacji. Wniosek należy złożyć jeszcze przed przystąpieniem do prac. Dopiero po otrzymaniu akceptacji, inwestor może rozpocząć inwestycję, a wypłata środków następuje po jej zakończeniu. Do złożenia wniosku będą Ci potrzebne następujące dokumenty:

 1. Wniosek (wzór udostępnia BGK), który powinien zawierać:
 2. dane identyfikacyjne budynku i inwestora,
 3. liczbę lokali mieszkalnych,
 4. zakres, koszty oraz termin zakończenia prac związanych z instalacją,
 5. informacje dotyczące mocy systemu OZE, przewidywanej rocznej produkcji energii (elektrycznej lub cieplnej) oraz wskaźniki pozwalające na obliczenie zaoszczędzonej emisji dwutlenku węgla.
 1. Dokumentację projektową wykonaną przez osobę z uprawnieniami SEP lub UDT.
 2. Oświadczenie, że grant OZE nie będzie służył realizacji inwestycji, które uzyskały już wsparcie z już innych środków publicznych.
 3. Dokumenty DNSH, które poświadczają o niewyrządzaniu poważnych szkód środowiskowych oraz zawierają analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatu.

W niektórych przypadkach konieczne może być również przedstawienie następujących dokumentów:

 • poświadczających, że osoby podpisujące wniosek mogą reprezentować inwestora,
 • potwierdzającego podpis złożony na wniosku,
 • metrykę danych inwestora.

Przyznanie i wypłata grantu OZE

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, po akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania z grantu OZE, inwestor może przystąpić do realizacji inwestycji. Wypłata dotacji następuje dopiero po zakończeniu wszystkich prac i poniesieniu kosztów opisanych we wniosku. Warunkiem uzyskania grantu OZE jest również przedstawienie oświadczenia o minimum 5-letniej gwarancji na wykonane usługi budowlane i instalacyjne.

Grant OZE 2024 – do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski o grant OZE można składać od 01.02.2023 roku do 30.06.2026 roku. Całkowity budżet przewidziany na ten cel wynosi 448 mln zł. Obecnie nie wiadomo, czy w razie wcześniejszego wyczerpania środków, zostanie on powiększony. Dlatego ze złożeniem wniosku nie warto długo czekać. Możesz go dostarczyć wraz ze wszystkimi załącznikami do siedziby centrali Banku Gospodarstwa Krajowego osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym – jakie masz możliwości?

Jeśli rozważasz instalację odnawialnego źródła energii w budynku jednorodzinnym, koniecznie sprawdź naszą ofertę. Zajmujemy się dystrybucją i montażem klimatyzatorów, pomp ciepła oraz rekuperacji. Chętnie doradzimy Ci najlepsze rozwiązania i pomożemy uzyskać korzystne dofinansowanie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Komentarze są zamknięte.