Montaż i serwis klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji na terenie woj. lubuskiego

Poniedziałek-Sobota: 07:00 - 20:00

Pracujemy

biuro@cold-man.pl

Napisz do nas

Zadzwoń: +48 693 853 600

Kontakt telefoniczny

Dofinansowanie z programu Moje Ciepło – jak je uzyskać?

Ogrzewanie domu mało efektywnymi źródłami ciepła generuje bardzo wysokie koszty i często może też negatywnie wpływać na lokalne środowisko naturalne. Dlatego powołano do życia program Moje Ciepło. Kto może skorzystać z programu i jak złożyć wniosek? Podpowiadamy!

Moje ciepło – podstawowe informacje o programie

Program Moje Ciepło powstał w odpowiedzi na potrzeby osób fizycznych, które dopiero planują lub już rozpoczęły budowę domu i chcą skorzystać z odnawialnych źródeł energii. Wsparcie działań proekologicznych ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji oraz spopularyzowanie systemów grzewczych, które są wydajne i energooszczędne.

Współfinansowanie inwestycji jest możliwe dzięki wykorzystaniu środków z Funduszu Modernizacyjnego. Jest to nowy instrument unijny, który został stworzony po to, aby wspierać transformację energetyczną w Polsce. Współfinansowanie inwestycji obejmuje takie rozwiązania jak:

 • Gruntowe pompy ciepła
 • Pompy ciepła typu powietrze-powietrze, w tym nowoczesne klimatyzatory
 • Pompy ciepła typu powietrze-woda

Dofinansowanie będzie dotyczyło zakupu i montażu danego urządzenia wraz z niezbędnymi zbiornikami i wymaganym osprzętem.

Kto może uzyskać dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło?

Beneficjenci programu Moje Ciepło muszą spełnić ściśle określone warunki. Program jest skierowany do osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jakie budynki uznaje się za nowe? Program dotyczy nieruchomości, w przypadku których na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodne z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.);
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zostało złożone nie wcześniej niż 01.01.2021 r.;
 • wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Beneficjentem może być tylko ta osoba, która została wskazana w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Osoba wnioskująca o dofinansowanie musi być też odbiorcą lub nabywcą na fakturze lub innym równorzędnym dokumencie księgowym.

Ponadto to ważne, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła zasilane na paliwa stałe.

Budżet i formy dofinansowania

W ramach programu Moje Ciepło do rozdysponowania jest aż 600 000 000 zł. Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Należy je składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez portal ministerstwa.

Na jaką formę dofinansowania możesz liczyć? Ostateczna kwota wyniesie do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 21 tys. zł przypadające na jedną współfinansowaną inwestycję. Wartość dofinansowania będzie uzależniona od rodzaju zakupionej pompy.

Na wyższe kwoty mogą liczyć wnioskodawcy, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło?

Wychodząc naprzeciw beneficjentom, wniosek możesz wygodnie złożyć w wersji elektronicznej. W tym celu musisz założyć konto na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przygotować wskazane przez ten organ dokumenty.

Co będzie Ci potrzebne do uzyskania dofinansowania? Przyszły beneficjent musi wypełnić wniosek i dołączyć do niego następujące załączniki:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli dotyczy wnioskodawcy),
 • charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo energetyczne budynku,
 • faktura lub równorzędny dokument księgowy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty,
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i poprawnie zamontowanej pompy ciepła.

Poniższe załączniki mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dotyczą sytuacji wnioskodawcy:

 • oświadczenie o posiadaniu zgód wszystkich współwłaścicieli budynku,
 • skan Karty Dużej Rodziny,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym,
 • oświadczenie wykonawcy do faktury.

NFOŚiGW może poprosić również o inny dokument, niewymieniony na liście, jeżeli urząd uzna to za uzasadnione.

Jak wygląda procedowanie wniosków?

Procedowanie wniosku przebiega w kilku etapach:

 • Najpierw wniosek musi zostać zarejestrowany w systemie informatycznym NFOŚiGW do 3 dni roboczych od daty wpływu.
 • Następnie organ ma aż 60 dni na ocenę wniosku. W tym okresie wnioskodawca może zostać wezwany, aby uzupełnić braki w dokumentacji, na co będzie miał 10 dni od momentu otrzymania wezwania.
 • Jeśli zmiany zostaną wprowadzone poprawnie, a wniosek rozpatrzony pozytywnie, to zarząd NFOŚiGW w stosownym czasie podejmie uchwałę o przyznaniu dofinansowania i przygotuje dla wnioskodawcy umowę. Natomiast jeśli wniosek okaże się niezgodny z założeniami programu, to prośba o dofinansowanie zostanie odrzucona.

Uzyskaj pomoc w programie Moje Ciepło

Myślisz o zakupie nowego klimatyzatora? Program Moje Ciepło może być odpowiedzią na Twoje potrzeby! Skontaktuj się z fachowcami Cold-Man i sprawdź, jakie wydajne urządzenia mogą być wliczone w koszty kwalifikowane.

Inni czytali również:

Program czyste powietrze

Dofinansowanie do klimatyzacji i pomp ciepła

Bibliografia:

https://mojecieplo.gov.pl/
Komentarze są zamknięte.