Montaż i serwis klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji na terenie woj. lubuskiego

Poniedziałek-Sobota: 07:00 - 20:00

Pracujemy

biuro@cold-man.pl

Napisz do nas

Zadzwoń: +48 693 853 600

Kontakt telefoniczny

Program Czyste Powietrze

Czyste powietrze program

Ze względu na postępujący problem globalnego ocieplenia i złej jakości powietrza, które wpływa destrukcyjnie na planetę i zdrowie jej mieszkańców, konieczne jest wprowadzanie zmian, zatrzymujących problemy ekologiczne. W ten sposób powstał program Czyste Powietrze, który przewiduje dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej domów i mieszkań. Dla kogo przeznaczona jest pomoc, jakie są formy dofinansowania oraz w jaki sposób można złożyć wniosek? Dowiesz się z naszego artykułu. 

Dla kogo przeznaczony jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze jest ogólnopolskim przedsięwzięciem polegającym na udzieleniu finansowego wsparcia na wymianę źródeł ciepła. Dedykowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych bądź wydzielonych lokali w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Obejmuje nie tylko wymianę źródeł ciepła oraz wszystkie prace związane z modernizacją. Dodatkowo przeciętny dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • w gospodarstwie wieloosobowym – 1564 złotych;
 • w gospodarstwie jednoosobowym – 2189 złotych. 

Kiedy jednak beneficjent programu prowadzi działalność gospodarczą przychód za rok kalendarzowy, w którym wyliczony został miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, które określone zostało w Rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Jakie są rodzaje wspieranych przedsięwzięć w programie Czyste Powietrze?

Celem programu jest ograniczenie emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji, pyłów i gazów, które powstają podczas ogrzewania domów poprzez wykorzystanie paliw kopalnianych, jak węgiel kamienny czy brunatny i wiele innych. Program ten obejmuje wymianę źródeł ciepła oraz prowadzone przy tym prace termomodernizacyjne w budynku. Są to:

 • likwidacja przestarzałych źródeł ciepła, takich jak: piece i kotły na paliwa stałe;
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła zgodnych z wymogami programu Czyste Powietrze;
 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
 • docieplenie budynku;
 • zakup i montaż odnawialnych źródeł energii jak: fotowoltaika czy kolektory słoneczne;
 • instalacje wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła.

Wysokość dofinansowania z programu czyste powietrze
Nazwa kosztu 1 próg(%) Maks. kwota(zł) 2 próg(%) Maks. kwota(zł)
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50 10000 75 15000
Pompa ciepła powietrze/woda 30 9000 60 18000
Pompa ciepła powietrze/woda(o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 45 13500 60 18000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze 30 3000 60 6000
Gruntowa pompa ciepła(o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 45 20250 60 27000
Kocioł gazowy kondesacyjny 30 4500 60 9000
Kotłownia gazowa 45 6750 75 11250
Kocioł olejowy kondesacyjny 30 4500 60 9000
Kocioł na węgiel 30 3000 60 6000
Kocioł zgazowujący drewno 30 6000 60 12000
Kocioł na pellet drzewny 30 6000 60 12000
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45 9000 60 12000
Ogrzewanie elektryczne 30 3000 60 6000
Instalacja centralnego ogrzewania 30 4500 60 9000
Instalacja ciepłej wody użytkowej 30 4500 60 9000
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30 5000 60 10000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50 5000 50 5000

Tabela wysokości dofinansowań

 Jakie są formy dofinansowania? 

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze wydawane jest w formie dotacji. Jest to bezzwrotna pomoc, a jej wysokość zależy od dochodów netto w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego. Dotacja może wynieść w podstawowym poziomie dofinansowania 30 tysięcy złotych oraz w podwyższonym poziomie dofinansowania do 37 tysięcy złotych. 

Ważne! Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, który przychód netto na jednego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza 1564 złotych lub 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym, natomiast poziom obniżony dofinansowania z programu Czyste Powietrze przysługuje osobom, których roczne przychody nie przekraczają 100 tys. złotych. 

W jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie z programu?

Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze można złożyć na trzy sposoby:

 • e-wniosek przez Internet na stronie rządowej gov.pl;
 • osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź gmina, która zawarła porozumienie o realizacji przedsięwzięcia;
 • w banku, który przekaże wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Jakie są etapy składania wniosku?

Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania dofinansowania jest wykonanie audytu energetycznego, który pozwoli na weryfikacje potrzeb budynku. Kolejny etap to złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do formularza konieczne jest dołączenie zaświadczeń o dochodach rocznych, które nie mogą przekraczać 100 tysięcy złotych. Tylko wtedy możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z programu. Ważne jest, aby wyrazić również zgodę na wizytę osób kontrolujących z WFOŚiGW, gdyż może się zdarzyć, że urzędnicy będą chcieli sprawdzić domy, w zakresie prawidłowości złożonych wniosków. Wyrażenie takiej zgody sprawia, że przez 5 lat kontrolerzy mają możliwość dokonania kontroli. Po złożeniu wniosku, wyrażeniu zgody konieczne jest podpisanie umowy na udzielenie dotacji i przystąpienie do realizacji inwestycji. Wtedy również możliwe jest złożenie wniosku o płatność z dotacji. Środki najczęściej wypłacane są w kilku transzach zgodnie z realizacją poszczególnych etapów prac termomodernizacyjnych. 

Zobacz również:

Na jakie klimatyzatory można dostać dofinansowanie z programu czyste powietrze

Mój prąd 5.0 – jak skorzystać z programu

Dofinansowanie z programu moje ciepło

Zamrożenie cen prądu w 2023

Bibliografia:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
Komentarze są zamknięte.