Montaż i serwis klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji na terenie woj. lubuskiego

Poniedziałek-Sobota: 07:00 - 20:00

Pracujemy

biuro@cold-man.pl

Napisz do nas

Zadzwoń: +48 693 853 600

Kontakt telefoniczny

Jak otrzymać dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie?

program ciepłe mieszkanie

Ciepłe mieszkanie to kolejny program dopłat finansowany ze środków NFOŚiGW, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w prywatnych mieszkaniach. Jak złożyć wniosek i co możesz w ten sposób zyskać?

Podstawowe założenia programu Ciepłe Mieszkanie

Poprawa jakości powietrza to poważne zadanie, z którego muszą się wywiązać wszystkie kraje Unii Europejskiej. Dlatego mieszkańcy tych państw mogą skorzystać z dofinansowań, dzięki którym nie będą musieli w pełni pokrywać kosztów termomodernizacji swojego lokalu mieszkalnego. Jednak, aby tak się stało, trzeba spełnić określone kryteria.

Program Ciepłe Mieszkanie jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych, a jego budżet wynosi 1,4 mld zł. W ramach pomocy o dofinansowanie będą się mogły starać osoby, które chcą wymienić nieefektywne źródło ciepła na:

  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze/woda,
  • pompę ciepła powietrze/powietrze,
  • lub planują podłączyć się do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Program Ciepłe Mieszkanie obejmuje również dofinansowanie wykonania instalacji c.o. i c.w.u., montażu wentylacji mechanicznej oraz wymiany okien i drzwi na modele energooszczędne.

Kto może skorzystać z programu Ciepłe Mieszkanie?

Program jest skierowany do szerokiego grona odbiorców. Aby złożyć wniosek, musisz być właścicielem lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym. Podczas przyznawania dotacji bierze się pod uwagę również kryterium dochodowe. W tym celu potencjalnych beneficjentów podzielono na 3 grupy:

  1. Osoby z dochodem rocznym nieprzekraczającym 120 tys. zł mogą się starać o dofinansowanie w wysokości do 15 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji).
  2. Osoby z dochodem na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 1673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym do 2342 zł mogą się starać o dofinansowanie w wysokości do 25 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji).
  3. Osoby z dochodem do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym mogą się starać o dofinansowanie w wysokości do 37,5 tys. zł (do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Warto podkreślić, że wymienione kwoty można otrzymać na konkretny lokal, w którym zastosowano wskazane we wniosku rozwiązanie. Ponadto ustawodawca zadecydował, że inwestycje realizowane w miejscowościach znajdujących się w najbardziej zanieczyszczonych gminach mogą uzyskać dofinansowanie zwiększone o 5%.

Oznacza to, że maksymalne dofinansowanie może wynieść 39,9 tys. zł na jedno mieszkanie, co będzie stanowiło 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dodatkowe wymagania dla beneficjentów

O dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie mogą się starać tylko te osoby, które dotychczas ogrzewały swoje mieszkania tzw. kopciuchem, czyli nieefektywnym piecem na paliwa stałe.

Aby wziąć udział w programie, musisz zobowiązać się, że nie będziesz używał we wskazanym lokalu żadnego źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Dodatkowo mieszkanie trzeba zamieszkiwać przez minimum 5 lat od daty zakończenia inwestycji. W tym okresie nie możesz zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy oraz nie możesz też zdemontować instalacji ani żadnych innych urządzeń, które zostały zainstalowane w ramach przedsięwzięcia.

Jak otrzymać dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie?

Spełniasz warunki programu i chcesz uzyskać dofinansowanie? W takim wypadku musisz sprawdzić informacje o naborze w swojej gminie, ponieważ to właśnie gminy otrzymują środki z NFOŚiGW, prowadzą nabór, oceniają wnioski i podpisują umowy z beneficjentami końcowymi. Co ważne, gminy mogą aplikować o dofinansowanie w trybie ciągłym.

Wdrażanie programu zostało przewidziane na okres od 21 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania środków.

Obecnie wskazane zostały dwa terminy naborów. Pierwszy był realizowany do 31 grudnia 2022 r., a drugi będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. Wniosek możesz wygodnie złożyć online, a wszystkie ważne informacje na temat niezbędnej dokumentacji uzyskasz w swojej gminie.

Kto nie otrzyma wsparcia?

Choć program Ciepłe Mieszkanie jest kierowany do bardzo szerokiej grupy osób, to jednak nie każdy będzie mógł z niego skorzystać.

Jeśli w budynku, który zamieszkujesz, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki, aby przyłączyć mieszkanie do ciepłowni, to nie otrzymasz dotacji, nawet gdy wciąż korzystasz z kopciucha.

Dofinansowanie nie przysługuje również osobom, które prowadzą w lokalu działalność gospodarczą na powierzchni przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Pomimo tych ograniczeń wciąż wiele osób może skorzystać z dotacji na dogodnych dla siebie warunkach. Chcesz wiedzieć więcej o możliwości zakupu klimatyzatora w ramach programy Ciepłe Mieszkanie? Skontaktuj się z nami jak najszybciej!

Bibliografia:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Inni czytali również:

Program czyste powietrze

Jak uzyskać dofinansowanie z programu Moje Ciepło

Jak skorzystać z programu prąd 5.0

Komentarze są zamknięte.